Parafia Miłosierdzia Bożego w Rudzienku

Bierzmowanie

 

Bierzmowanie 2019 - 2020

Kilka podstawowych informacji…

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

Przygotowanie dalsze odbywa się na etapie wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii w szkole, a także w katechezie parafialnej, przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje dalszy udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania ma przede wszystkim charakter duchowy i polega na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.

Miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii.

By podkreślić związek bierzmowania z sakramentem chrztu świętego kandydat do Bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zmiana jest uzasadniona tylko wtedy, gdy imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim: wówczas kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Jeżeli nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice.

Zadaniem świadka bierzmowania powinno być przygotowanie kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomoc w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego.

 

Serdecznie zapraszam Młodzież klas VII i VIII

(oraz starszych, którzy z różnych powodów

jeszcze nie przyjęli tego ważnego sakramentu)

na spotkania

przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania.

 

Pierwsze powakacyjne spotkanie:

 

Niedziela 8 września 2019 roku

Godzina 1700

kościół Miłosierdzia Bożego

Rudzienko.